Darwinizm Neden Savunuluyor?

Evrim teorisi, ortaya atıldığı günden itibaren materyalist felsefeye hizmet etmiştir. Bugün de teoriyi ayakta tutmak için çabalayanlar, bu felsefenin bağlılarıdır.

Evrim teorisini reddeden tüm açık gerçeklere rağmen teori neden hala savunulmaktadır? Amerikalı evrimci biyolog Michael Walker bu soruyu cevaplarken şu itirafta bulunur:

“Kabul etmeliyiz ki bir çok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin’in teorisine onay veriyor olmasının tek nedeni, bu teorinin bir Yaratıcı’nın varlığını reddetmesidir.” (Michael Walker, Quadrant, Ekim 1982, s.44)

Teoriyi ısrarla savunanların tek hedefi, Allah’ı inkar eden materyalist felsefeyi yaşatabilmektir. Materyalizm sadece maddenin varlığını kabul eden ve her türlü madde-ötesi varlığı reddeden körü körüne bir inançtır. Materyalistler sözde bilimsel dayanaklarını evrim teorisinde buldukları için, ortaya atıldığı günden bu yana Darwinizm’i desteklemişlerdir.

MATERYALİZM BAĞLANTISI

Materyalist felsefe Eski Yunan’ın putperest kültürü içinde doğmuştu. 18. yüzyılda yeniden dünyanın gündemine gelen bu felsefenin sözde bilimsel dayanağı ise Darwin’in evrim teorisi oldu.

Diyalektik materyalizmin (komünizmin) kurucusu olan Karl Marx, Charles Darwin’in yazdığı ve evrim teorisinin temelini oluşturan Türlerin Kökeni adlı kitap için, “bizim görüşlerimizin doğal tarihsel temelini içeren kitap budur işte” demiştir. (David Jorafsky, Soviet Marxism, Natural Science, s. 12)

O günden bu yana da, başta Marksistler olmak üzere bütün materyalistler Darwinizm’i gözü kapalı bir biçimde savunmaktadırlar.

Ama 140 yıldır dünyayı aldatan bu yalan bundan sonra fazla yaşayamayacaktır. Amerikalı felsefeci Malcolm Muggeridge, teorinin kaçınılmaz çöküşünü şöyle anlatır:

“Ben kendim, evrim teorisinin, geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük alay konularından biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşaklar, bu kadar dayanaksız ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.” (Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, s. 59)

DARWINİZM VE IRKÇILIK

Darwinizm’in zemin sağladığı bir başka ideoloji ise ırkçılık oldu. Darwin “İnsanın Türeyişi” adlı kitabında, Avrupalı beyaz ırkların evrimde ileri gittiklerini, diğer ırkların ise hala maymunlarla aynı düzeyde olduklarını öne sürmüştü. Bu fikirler, ırkçı düşünürlere sözde bilimsel bir dayanak sağladı. Zenciler ile maymunları aynı ağaçta gösteren yandaki ırkçı çizim, Darwinizm’in 19. yüzyıl İngilteresi’nde doğurduğu etkinin bir ifadesiydi.
Darwinizm’in bu ırkçı mirası, 20. yüzyılda ise Nazizm gibi ideolojilere zemin sağladı. Nazi lideri Adolf Hitler’in ırkçı görüşleri, Darwin’in evrim teorisinden kaynaklanıyordu. Hitler’in “Kavgam” adlı kitabında Darwin’in yaşam mücadelesi kavramından esinlenmiş görüşler yer alıyordu.

KARL MARX

Darwin’in materyalizme yaptığı büyük katkının önemini ilk anlayan kişi, komünizmin kurucusu Karl Marx oldu. Marx, Darwin’e olan sempatisini en büyük eseri Das Kapital’i Darwin’e ithaf ederek göstermişti. Kitabın Darwin’e yolladığı Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştı: “Charles Darwin’e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx’tan”.

FRIEDRICH ENGELS

Marx’ın en büyük destekçisi olan Friedrich Engels de yine evrim teorisini materyalizm için büyük bir fırsat olarak görmüştü. Engels, Darwin’i, onu Marx’la eş tutacak biçimde övüyor ve “Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti” diyordu. (Gertrude Himmelfarb. Darwin and the Darwinian Revolution. Chatto & Windus, London, 1959. s. 348)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir